หน้าแรก


กรุงเทพคริสเตียน พิมพ์ อีเมล์
ทีมกรุงเทพคริสเตียน
         

พลวรรษ อินทวัฒน์

กรกวี ฉวีบริสุทธิ์

มีโชค มหาศรานุกุล

สันติภาพ จันทร์หง่อม

สุพัฒน์ วงษ์ไวเนตร

         

จักริน สุพิรัฐวรพงษ์

ปาณัสม์ จงเลิศตระกูล

ธนธรณ์ ทาทอง

ภาณุพงศ์ จันทร์หอม

นฤเบศน์ จันทร์ประสิทธิ์

         

ดนัยทรัพย์ นาคสมบูรณ์

เตชธร สีหะวงษ์

ทรงสิทธิ์ ทุมโนน้อย

ธงไชย จันทร์คลาย

ดนุเดช ตรีมงคลโชค

         

   

จีราวุธ กุลชาติ

อภิรักษ์ มีศรี

อัฒฑวินท์ หทโยดม

พศวีร์ สุวรรณผาติ

ณัฐสุต บุญส่งสุข

         

 

ภูษิต จันทร์จิเรศรัศมี 

สุทธิศักดิ์ วิริยะเจริญวงศ์

วิชาญชัย หาทรัพย์ 

สมศักดิ์ อ๋อชัยภูมิ

 ผู้จัดการทีม

 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

 ผู้ฝึกสอน

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 October 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ข่าวกีฬา
ข่าวกีฬาอังกฤษ
กระทู้ห้องศุภชลาศัย Pantip.com
ประมวลภาพผลงาน
สำรวจความคิดเห็น
กีฬาใดต่อไปนี้ที่คุณชื่นชอบมากที่สุด
 
© 2017  ชมรมฟุตบอลชัยพงษ์คัพ
10/25 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000