หน้าแรก


พิจิตร พิมพ์ อีเมล์
ทีมพิจิตร
         

จาตุรงค์ บุญธรรม

วุฒินันท์ รักอ่อน

พงค์เพชร เพ็งสวน

เตชินท์ วีระนิตินันท์

จารุวัฒน์ โพธิไสย

         

คุณาวุธ มาเพิ่ม

กิตติไกร จันทะรักษา

ชานน สังวรณ์

วศิน เทียนเมือง

เมธัส คีรีแลง

         

ภานุพงศ์ อ่อนประสงค์

พัสกร ปานกล่อม

ปัญญา โรงนวน

นันทภพ อนุสาสนนันท์

อิทธิพล แสงศิริ

         

   

วิทวัส ลัดดาศัย

โชคอนันท์ ทองมั่ง

สิวะพงศ์ พานแก้ว

เมธพนธ์ สุขหนุน

ศุภวิชญ์ ศรีพระจันทร์

         


 

ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด

สำรวย แดงทองดี

มาโนช ปัญญาคง

วีระพงศ์ ศรีเพ็ชร

 ผู้จัดการทีม

 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

 ผู้ฝึกสอน

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 18 October 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ข่าวกีฬา
ข่าวกีฬาอังกฤษ
กระทู้ห้องศุภชลาศัย Pantip.com
ประมวลภาพผลงาน
สำรวจความคิดเห็น
กีฬาใดต่อไปนี้ที่คุณชื่นชอบมากที่สุด
 
© 2017  ชมรมฟุตบอลชัยพงษ์คัพ
10/25 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000